Värnamo kommun

Värnamo kommun ligger i Gnosjöregionen, en av landets mest industritäta regioner.
Välkommen att gå vidare till Gnosjöregionen, Sveriges tätaste industriområde.

Gå vidare till Gnosjöregionen »


Läs mer om

Gislaveds kommun Gnosjö kommun Vaggeryds kommun Värnamo kommun

Plastprodukter Legotillverkning

(Startsidan)


Värnamo utgör med sina cirka 33 000 invånare en av de större kommunerna i Smålandsregionen och den andra största kommunen efter Jönköping. Som en av de fyra kommunerna i Gnosjöregionen, även kallad GGVV-regionen (Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryd) har orten långa traditioner av företagande och industriell verksamhet. Den så kallade Gnosjöandan, det vill säga ett entreprenörskap som präglas av stort yrkeskunnande, arbetsamhet, sparsamhet, ödmjukhet, respekt och samverkan, syns i kommunen. Värnamo kommun ligger ofta mycket bra till nationellt sett i olika undersökningar där man undersöker företagarklimatet i landets kommuner.

Näringslivets utveckling i Värnamo kommun
Värnamoområdet har tusenåriga anor inom handel och nämns först i historieböckerna som en marknadsplats på 1200-talet, där stora marknader ordnades flera gånger om året. Handeln har fortfarande en central roll i Värnamo, som fungerar som ett centrum för handel och tjänster i den sydvästra delen av Jönköpings län. Idag utgör kommunen Värnamo med centralorten Värnamo ett modernt industrisamhälle med en aktiv och varierad arbetsmarknad, där handel och service har en central roll. Tillverkningsindustrin är starkt representerad, med många tillverkningsföretag av vilka de flesta är små eller medelstora. Även om majoriteten av företagen har under tio anställda så sysselsätter de en stor del av kommuninvånarna. Värnamo kommun och Värnamo sjukvårdsdistrikt utgör de största arbetsgivarna i kommunen.

Från Möbelriket till metall och maskin
Träförädling och möbelindustrier har alltid varit en viktig del av Värnamos näringsliv. I kommunen finns idag flera välrenommerade designföretag inom möbelindustrin. Värnamo är en av kommunerna i Möbelriket Småland, som Smålands handelsregion för möbler och design kallas, som också är ett nätverk för regionens möbel- och designföretag. För den som vill veta mera om möbelindustrin och bekanta sig med dess historia och designtraditionen i regionen rekommenderas ett besök i kommunens museum och konstcentrum Vandalorum.
Träförädlingen har idag en mindre andel av Värnamos näringsliv, större delen av kommunens industrier finns numera inom metallindustrin, maskintillverkning, grafisk design, plast och gummi. Av industriernas produkter går till en stor del till export. Kommunen har ett utmärkt logistikläge med bra förbindelser via både E4:an och järnvägen.

Värnamo inför framtiden
Gnosjöregionen har gjort sig känd för det goda samarbetsklimatet, som innebär att regionens företag samarbetar och stöder varandra också över kommungränserna. Kommunerna och näringslivet samverkar i flera utvecklingsprojekt för att utveckla regionen och se till marknadens behov. I kommunen Värnamo råder en närmast unik småföretagaranda som ger gott stöd för personer som har nya affärsidéer och tankar om att starta eget företag. I den så kallade Gummifabriken, ett utvecklingscentrum för utbildning, kultur och näringsliv, har man skapat en kreativ mötesplats som bland annat skall stöda nya och gamla företagare på orten. Kommunen kan dessutom erbjuda ett utmärkt läge för nya företag och industrier i form av en miljon kvadratmeter byggklar industritomt.