Gislaveds kommun

Gislaveds kommun ligger i Jönköpings län och ingår i Gnosjöregionen som är känd för sitt aktiva företagsliv och sin entreprenörsanda.

Välkommen att gå vidare till Gnosjöregionen, Sveriges tätaste industriområde.

Gå vidare till Gnosjöregionen »


Läs mer om

Gislaveds kommun Gnosjö kommun Vaggeryds kommun Värnamo kommun

Plastprodukter Legotillverkning

(Startsidan)


Gislaved är en av fyra kommuner i Gnosjöregionen, även kallad GGVV-regionen, en region präglad av stort företagande och många såväl mindre som större industrier. Kommunen är belägen i regionens sydvästra hörn och existerar i sin nuvarande form sedan år 1971, den består av åtta tätorter samt några mindre orter och har en befolkningsmängd på totalt närmare 29 000. Tätorten Gislaved är kommunens centralort. Gislaveds kommun är en naturskön ort med hela 388 sjöar.

Näringslivsutvecklingen i Gislaveds kommun
Forntidsfynd från områdena kring kommunens sjöar tyder på att Gislaved var tidigt befolkat. Kommunens första stora arbetsplats var järnbruket Gyllenfors som grundades år 1743 och ledde till en större inflyttning till området. Järnverket, som senare övergick till att producera glas hade länge en viktig roll i regionens näringsliv, men det var ändå jordbruket som dominerade sysselsättningen långt in på 1800-talet. Så småningom uppkom även andra industrier som huvudsakligen placerade sig på östra sidan om ån Nissan, medan handelsnäringarna koncentrerades till den västra sidan.
Kommunen som också kommit att kallas "gummimetropolen" var länge känd för sina berömda gummifabriker som inledde verksamheten redan i slutet på 1800-talet. Även om några av gummifabrikerna numera är nedlagda utgör industrigummiproduktionen en del av den industriella verksamheten. Vem har väl inte hört om till exempel bildäck som tillverkades i just Gislaved?

Starka företagstraditioner
Gislaved är en kommun med starka företagartraditioner, och är idag en etablerad industriort med ett stort antal företag och industrier. Företagen i Gislaved representerar en stor spännvidd av olika industrier och former av företag. Service- och tjänsteföretagen är också välrepresenterade och kommunen i sig är en av de största arbetsgivarna. Typiskt för regionens företag är dessutom deras engagemang i samhällsutvecklingen.
Många av företagen i kommunen är familjeföretag med ganska få anställda. En stor andel av företagen och småindustrierna finns inom tillverkningsindustrin. Plast-, verkstads-, gummi-. och metallindustrin är dominerande bland företagen, men också trä- och möbelindustrin är starkt representerad. I kommunen finns även en legendarisk cykeltillverkare med många år på nacken.

Stöd och samarbete för företagande
Gislaved bjuder på en stor variation av företag inom olika branscher och sektorer, vilket ger många intressanta arbetsmöjligheter för personer som är intresserade av att flytta till orten. Kommunen välkomnar och stöder entreprenörer med affärsidéer och företag som önskar etablera sig på orten. Man vill skapa goda förutsättningar för en positiv utveckling av kommunens och näringsliv samt se till att skapa de bästa förutsättningarna för nya företagsaktörer. Kommunens näringsliv har många aktiva nätverk och samarbetsprojekt som alla stöder företagsamheten. Gislaved är dessutom en kommun som satsar starkt på samarbete, nätverk och olika projekt med omnejden och grannkommunerna, allt för att stöda och fortsätta stärka nejden och dess starka tradition inom företagsamhet och entreprenörskap.