Vaggeryds kommun

Vackra Vaggeryds kommun med ett aktivt företagsliv ligger mitt i den industritäta Gnosjöregionen i Småland.

Välkommen att gå vidare till Gnosjöregionen, Sveriges tätaste industriområde.

Gå vidare till Gnosjöregionen »


Läs mer om

Gislaveds kommun Gnosjö kommun Vaggeryds kommun Värnamo kommun

Plastprodukter Legotillverkning

(Startsidan)


Vaggeryds kommun i sin nuvarande form bildades så sent som år 1971 genom en sammanslagning av de två tätorterna Vaggeryd och Skillingaryd, som båda utgör centralorter i kommunen. Vaggeryds kommun har dryga 13 000 invånare. Kommunen ligger 30 kilometer från Jönköping, vilket gör orten till en utmärkt bostadsort för pendlare. Liksom de andra kommunerna i Gnosjöregionen (Gnosjö, Gislaved och Värnamo) så har Vaggeryd gamla anor inom industrin. Industriverksamheten fick sin början i förädling av trä och järnmalm och ledde till att man startade upp järnverk, sågverk, snickerier och vagns- och vagnshjulstillverkning, som så småningom utvecklades till dagens möbel- och metallindustrier.

Vaggeryds kommun där hjulen alltid snurrar
Kommunens devis "där hjulen alltid snurrar" syftar på Vaggeryds långa historia av företagsamhet och hjultillverkning. Hjul- och vagnstillverkning var länge en betydande sysselsättning i kommunen för att senare lägga grunden till mera traditionell metall- och möbelindustri. Den berömda så kallade Gnosjöandan och entreprenörsandan har satt sina tydliga spår på kommunen. Idag är kommunen ett aktivt och modernt industrisamhälle.

Från pinnstol till design
Var tredje person sysselsatt inom industrin jobbar inom möbelindustrin. Träförädlingsindustrin erbjuder idag jobb inom såväl sågverk, som möbel- och snickerifabriker. Som en kuriosa kan nämnas att den traditionella pinnstolen har sitt ursprung i Vaggeryd. På senare år har kommunen gjort sig känd också inom mera modern formgivning och möbeldesign. I kommunens näringsliv finns även industriverksamhet inom plast, fordon, byggnad med flera representerad. Vaggeryd satsar även stort på turismen och kan bjuda på såväl golfbanor, semesterbyar, konferensanläggningar som en välkänd travbana inom kommunens gränser.

Plats för att göra skillnad
Vaggeryd har mycket att erbjuda för den som startar eget och etablerar sig i kommunen. Kommunen och det aktiva näringslivsrådet stöder såväl nya som etablerade företag på olika sätt. Kommunen är en av de mest expansiva och investeringsvänliga kommunerna i Jönköpings län. Vaggeryd kan dessutom erbjuda på attraktiv industrimark på områden med flera avfarter till E4:an eller längs med järnvägen. Logistikläget är alltså mycket gott, Vaggeryd innehar tillsammans med Jönköping och Nässjö en placering som tredje bästa logistikläge i hela landet.
I kommunen satsar man starkt på samarbete med de andra Gnosjökommunerna i GGVV-området, i samarbets- och samverkansprojekt undersöker man behoven i näringslivet och hur man bäst ska utveckla de gemensamma förutsättningarna för nejden i framtiden. Kommunens näringsliv jobbar tillsammans med utbildningsväsendet och skolorna för att redan i ett tidigt skede prata om framtiden och arbetsmarknaden. Behovet av yrkeskunnig personal tenderar att vara en utmaning för många av nejdens tillverkningsindustrier. Vaggeryds starka näringsliv med moderna industrier välkomnar yrkeskunniga personer som ser möjligheterna inom industrin och innehar kunskap och kompetens inom teknik och IT.